Yardımlıda qarın kənd təsərrüfatına xeyri böyük olacaq