Cənub bölgəsində yaşayış məntəqələrinin qazlaşması sürətlə aparılır