Azərbaycanda müqavilə əsaslı təsərrüfatçılıq formalaşdırılır