Lənkəran sakini Rəftarə Şükürova müxtəlif toxumlardan səmənilər hazırlayır