Lənkəran sakini bayram yumurtalarını bir neçə formada boyayır və bəzəyir