Salyanın Babazənan dağlarında tarixi abidələrin mühafizəyə ehtiyacı var