Məktəblərdə "Zəfər" vətənpərvərlik klubları yaradılır.